Bajkowa Tabliczka jest nowatorską metodą nauki  tabliczki mnożenia.
Składa się z 15 spotkań w czasie których dziecko uczy się mnożenia metodami Szybkiej Pamięci.

Zajęcia prowadzone są  przez Licencjonowanych trenerów w pracowniach na terenie Warszawy i Polski  lub on-line, w przypadku gdy w danej miejscowości nie ma jeszcze Trenerów Bajkowej Tabliczki.

Ceny są indywidualnie negocjowane i są ustalane przez trenera 

Metoda prowadzona jest w oparciu o autorskie pomoce, dostępne tylko jako element terapii.

 

Miejsce:

Zajęcia są prowadzone w pracowni 

Warszawa, ul Amundsena 4 lok 7 (M-Imielin)

 w szczególnych wypadkach w domu klienta.

Czas trwania: 15 spotkań (lub więcej co jest uzależnione od współpracy z rodzicem).

Cena: 15 x 80zł = 1200 zł 

W przypadku problemów finansowych istnieje możliwość negocjacji cen.

Schemat zajęć:

- ROZMOWA - wywiad  rodziców z terapeutą (bez udziału dziecka)

ok 1 godz - gratis

- PRACA Z CYFRĄ - diagnostyka umiejętności matematycznych

Terapeuta sprawdza czy dziecko ma prawidłowo zakodowany obraz graficzny cyfry.

Określa czy dziecko kwalifikuje się do nauki metodą Bajkowej Tabliczki.

- ARTE – terapia 

Terapeuta przeprowadza dziecko przez sesję mającą na celu zmianę dotychczasowych negatywnych emocji związanych z tabliczką mnożenia.

 - ĆWICZENIA WIZUALIZACYJNE

Terapeuta uczy zasad technik szybkiej pamięci

 - BAJKOWA TABLICZKA 

Terapeuta uczy tabliczki mnożenia wykorzystując bajkoterapię, mnemotechniki i inne metody wspomagające procesy pamięciowe.

Po każdych zajęciach dziecko otrzymuje pomoce edukacyjne (karty pracy, książeczkę z bajkami) do pracy w domu. 

Pomoce są wliczone w cenę zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń na górę^