miejsce: Warszawa 

Czas trwania: 24 godzin

ZAGADNIENIA:

  • "Gimnastyka Mózgu w terapii pedagogicznej

ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji i dyskalkulii"

Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu ® są nieskomplikowane. Ich systematyczne wykonywanie pozwala zauważyć pozytywne zmiany w zakresie: zapamiętywania, koordynacji ruchowej, wypowiadania się (zasób słów, jasność wypowiedzi), obniżenia pobudliwości.

W czasie kursu zdobywamy wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

  • praktycznego zastosowania ćwiczeń - w zabawie, w pracy z grupą, dla indywidualnego wsparcia dzieci z trudnościami typu: dysleksja, opóźnienia rozwojowe, zachowania agresywne, lęki, nadpobudliwość i inne
  •  - Metody odblokowania stresu szkolnego.
 

W czasie kursu:

  • Uczymy się zauważać znaczenie relacji ciało – umysł – emocje – ruch  i obserwować ich  wpływ na szeroko pojmowane funkcjonowanie psychofizyczne człowieka
  • Zapoznajemy się z nowatorskimi możliwościami diagnostyczno-korekcyjnym i
  •  i wykorzystaniem terapeutycznym ekspresji plastycznej
  • ćwiczymy  metody i techniki aktywnej korekcji negatywnych przeżyć, ich integracji z aktualnym doświadczeniem osoby,
  • Uczymy się przekształcania trudnych doświadczeń (w tym traum i lęków) w twórczy potencjał  motywujący do wyznaczania celów odnoszących się do konstruktywnych działań w przyszłości.
  • 3 MODUŁ   -2 dni po 8 godzin (+ przerwy kawowe) 

 - Dyskalkulia a dysleksja

 - Praca  z dzieckiem w gabinecie reedukacyjnym

 - Przykładowe zajęcia metodą Bajkowej Tabliczki

 - Omawianie pomocy używanych w metodzie Bajkowa Tabliczka.

    (mandala, dyktanda graficzne, konstruowanie gier)

 - Praca z prezentacją 

Ukończenie wszystkich 3 modułów UPOWAŻNIA DO

PROWADZENIA ZAJĘĆ REDUKACYJNYCH W TERAPII INDYWIDUALNEJ

Przewiń na górę^