CZY WIESZ ŻE:   

To jest głupie, śmieszne i nonsensowne.    I wiesz co?
To działa!                                          

Harry Loraynez

Dlaczego zdolne dzieci nie są w stanie zapamiętać mnożenia?

Wielu rodziców będąc na granicy nerwów zadaje sobie to pytanie.

Bajkowa Tabliczka powstała właśnie z myslą o dzieciach, które, mimo wielu prób, w żaden sposób nie są w stanie zapamiętać mnożenia. 

 W trakcie zajęć pracujemy nastepującymi metodami:

 1. Gimnastyka Mózgu. 

  Jest zestawem prostych i przyjemnych ruchów i ćwiczeń, wchodzących w skład programu Kinezjologii Edukacyjnej, której twórcami są Paul i Gail Dennison. Edukatorzy ci poszukiwali sposobów efektywnej pomocy uczniom, określanym jako „niezdolni do uczenia się”.

  W 1987 roku Dennisonowie stworzyli Fundację Kinezjologii Edukacyjnej (Edukational Kinesiology Foundation). Obecnie w blisko 80 krajach na świecie KE jest uznawana za metodę wspierającą proces uczenia się, polepszenia funkcjonowania i doskonalącą rozwój człowieka.

  Ćwiczenia te powodują integrację całego mózgu, umożliwiając uczniom aktywowanie tych części mózgu, które przedtem były nieaktywne. Proces uczenia się ma ogromny związek z ruchem. Ruch w Kinezjologii nie jest przypadkowy: ma pobudzić konkretne struktury mózgowe oraz przyczynić się do zwiększenia wydzielania neurotrofin – naturalnych substancji stymulujących wzrost komórek nerwowych i wzrost liczby połączeń neuronalnych.”

  W Bajkowej Tabliczce wykorzystywane są ćwiczenia GM w celu pogłębienia pamięci matematycznej i usprawnienia procesu zapamiętywania.

 2. Arte-kinezjologia. 

  To, czego nie da się wypowiedzieć słowami można narysować!Arte-terapia lub inaczej terapia przez sztukę jest szeroko wykorzystywana w psychoterapii do ujawniania i przekształcania trudnych przeżyć psychicznych, często niemożliwych do wyrażenia słowami. Poprzez rysunek, ruch, taniec, muzykę i rytm, tworzenie bajek, historyjek i wierszy możliwa staje się ekspresja emocji i wewnętrznych przeżyć. Dzieci mające trudności w uczeniu się często doświadczają przykrych emocji, które w istotny sposób blokują ich zaufanie do własnych możliwości i powodują przekonanie o braku osobistych kompetencji.

  W skład bloku terapeutycznego Bajkowej Tabliczki wchodzą zajęcia mające na celu odstresowania dziecka. W trakcie zajęć arte-terapii, przekształcamy negatywne przekonania na temat własnej osoby, co pozwala podjąć próbę pokonania swoich problemów w nowy, bardziej twórczy i konstruktywny sposób.

  Należy również pamiętać, że językiem prawej półkuli jest obraz i ruch. Wiadomości, zobrazowane łatwiej zapamiętujemy. Ponieważ domeną prawej półkuli mózgu jest głównie wyobraźnia i kreatywność, wszystko co je pobudza, rozwija też ją. Jednym z najskuteczniejszych sposobów odblokowania potencjału prawej półkuli jest rysowanie.

 3. Praca z cyfrą. 

  Wiele problemów matematycznych ma u swego podłoża błędnie zakodowaną cyfrę.
 4. Bajkoterapia. 

  Baśnie ciągle jeszcze są ulubioną lekturą dzieci, a fascynacja nimi trwa nieprzerwanie od pokoleń. W cudownościach krainy fantazji odnajdujemy radość i ciepło. Dobro i zło mają wyraźnie określone granice, niosące ze sobą poczucie bezpieczeństwa. Bajkoterapia jest doskonałą metodą przełamującą lęki, (w naszym przypadku lęk przed matematyką), podnoszącą niskie poczucie własnej wartości (muszę być strasznie głupi, skoro wszystkie dzieci już znają tabliczkę a ja nie) i na koniec, uczącą samego mnożenia.Tabliczka mnożenia składa się z 36 działań (nie licząc działań przez 1, 0 i 10). W Bajkowej Tabliczce analogicznie jest 36 bajeczek, które stanowią logiczny, a więc łatwy do zapamiętania ciąg przygód jakie przeżywają zaklęte w zwierzątka cyfry. Przedstawione są prosto, czasami wręcz nonsensownie. Jest to celowe, bo im historyjka prostsza, bardziej nonsensowna, pełna grzmotów, wybuchów, ucieczek i śmiechu, tym łatwiejsza do zapamiętania.W czasie odczytywania bajki wykorzystywana jest ogromna liczba rekwizytów. Bajki opowiadane są z przesadną dykcją, włączając techniki teatralne. Wszystko po to aby zadziałało –Prawo Skutecznego Zapamiętywania:
  OBRAZ + AKCJA + EMOCJE= PAMIĘĆDziecko łatwo i trwale zapamiętuje baśniową przygodę zwierzątek, a tym samym ukryte w niej działanie. Bajkowa Tabliczka przełamuje stres szkolny. Nawet pod presją klasówki, testu kompetencji, czy egzaminu dziecko pamięta bajkę i jest w stanie błyskawicznie podstawić cyfry pod symbole i w efekcie poprawnie rozwiązać zadanie. Gimnastyka Mózgu sprzyja (a czasami wręcz warunkuje) poprawne zapamiętywanie bajeczek.
 5. Mnemotechniki. 

   CZY WIESZ ŻE: o skuteczności i szybkości uczenia się decyduje przede wszystkim wyobraźnia i siła naszych skojarzeń?

  (gr. Mneme – pamięć) – ogólna nazwa sposobów ułatwiających zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji.
  Do sposobów mnemotechnicznych należy np. kategoryzacja elementów, czyli uporządkowanie i pogrupowanie ich według pewnych zasad: podobieństwa znaczeniowego czy formalnego, skojarzenie ich z innymi elementami, ułożonymi rytmicznie lub mającymi formę logiczną, czy żartobliwą, dzięki czemu łatwo je zapamiętać. Dzięki tym technikom można znacznie zwiększyć zakres i trwałość pamięci. Za twórcę mnemotechniki uchodzi Simonides z Keos. (VI – V p.n.e.)
  Bajkowa Tabliczka wykorzystuje mnemotechniczną zasadę skojarzeń i podobieństw abstrakcyjnych cyfr do dobrze znanych przedmiotów.

  Podstawą technik szybkiego zapamiętywania są różnorodne zakładki pamięci.
  W Bajkowej Tabliczce wykorzystanosłowa – klucze(inaczej: liczbowe zakładki obrazowe).
  Klucz jest to obrazowe słowo przyporządkowane danej liczbie według pewnej logiki, związanej z podobieństwem kształtu. Jest czymś znacznie więcej niż prostym wizerunkiem, ponieważ pobudza wyobraźnię w celu przywołania danych z pamięci. Słowa klucze wchodzą w skład obrazów – kluczy, które stymulują obie półkule mózgu i odwołują się do wszystkich zmysłów.
  Bajkowa Tabliczka w całości oparta jest na zasadzie podobieństw kształtu cyfry do kształtu jakiegoś zwierzątka/przedmiotu.
  Bajki o cyfrozwierzakach pomagają w skuteczny sposób stworzyć zakładki pamięci, które świetnie funkcjonują w sytuacjach stresowych wtedy gdy zawodzi pamięć sekwencyjna.
  Z Bajkową Tabliczką klasówki przestają straszyć a oceny z matematyki mówią najlepiej o skuteczności tej metody! Bowiemo skuteczności i szybkości uczeniasię decyduje przede wszystkim wyobraźnia i siła naszych skojarzeń, zwielokrotniona synergią obu półkul mózgowych.
  Nawet jeśli nic Ci to nie mówi, uwierz mi… TO DZIAŁA

 6. Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem pomocy opracowanych i wykonanych przez autorkę metody.

  CZY WIESZ ŻE: Łatwiej jest kopać dołek mając łopatkę?

  O znaczeniu zabawy w życiu dziecka nikogo przekonywać nie trzeba. Dziecko bawi się wtedy, gdy zaspokojone są jego podstawowe potrzeby: ma pełen brzuszek, jest mu ciepło i czuje się bezpieczne. Wszystko fajnie, gdy dziecko jest małe... Potem zaczynają się problemy -Taki duży i się bawi? Ty już się tylko uczyć powinieneś! – słyszy dziecko. Na szczęście coraz częściej dydaktycy sięgają po zabawkę jako „odstresowiacz”. Zabawa przynosi dziecku poczucie bezpieczeństwa, a wtedy właśnie otwierają się drzwi do pamięci i uczenia się.Bajkowa Tabliczka oparta jest w całości na zabawie. Wykorzystanie kilkudziesięciu atrakcyjnych pomocy edukacyjnych specjalnie opracowanych w celu urozmaicenia zabawy jako metody nauczania mnożenia, sprawia, że dziecko w ciągu kilku sesji jest w stanie zapamiętać całość tabliczki. Przez zabawę zapamiętuje działanie matematyczne, a co najważniejsze, przenosi to pogodne wspomnienie do klasy.

  Lekcje matmy stają się więc bardziej radosne!

  Pomoce, w całości zaprojektowane przez autorkę programu i chronione prawem autorskim, zostały tak dopasowane, że mogą być wykorzystane przez rodziców w domach, przez nauczycieli i terapeutów w indywidualnym nauczaniu, w czasie grupowych zajęć reedukacyjnych, lub w końcu w klasie jako program wspomagający.

   BAJKI I INNE POMOCE SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ METODY BAKOWA TABLICZKA I NIE SĄ SPRZEDAWANE ODDZIELNIE.

  (Nie wystarczy kupić buty do flamenco żeby nauczyć się tańczyć)

  • Bajki
   • Kluczową rolę odgrywają ilustracje oparte na metodach mnemotechniki czyli na skojarzeniu kształtu przedmiotu lub postaci z konkretną liczbą
  • Kolorowanki
   • Poprzez kolorowanie dziecko nie tylko skraca czas potrzebny do zapamiętania bajeczki, ale również wyrabia zdolności manualne, precyzję ruchu i umiejętności wizualizacji.
  • Mandale  
   • W Bajkowej Tabliczce pomagają wyciszyć się, poprawiają koncentrację, rozwijają umiejętność wizualizacji oraz przyśpieszają pamięciowy proces kojarzenia cyfr z postaciami przypominających je zwierzaczków.
  • Dyktanda graficzne
   • Rozwijają: percepcje wzrokową, usprawniają ruchy rąk i koordynację wzrokowo – ruchową, wyrabiają orientację przestrzenną. Kształtują pamięć słuchową, usprawniają pamięć  matematyczną.
  • Karty ćwiczeń
   • Stworzone dla potrzeb zajęć w klasach. Pozwalają wprowadzić tę metodę w dużych grupach. Pomagają stworzyć poprawny obraz cyfr w półkuli naukowej, który leży u podstawy wszelkiej  pamięci matematycznej, a co za tym idzie, błędy kodowania są powodem trudności matematycznych. Błędy te trudno zauważyć bo dziecko rozpoznaje cyfry i potrafi je pisać. A mimo to w mózgu istnieje błędny kod cyfr. Zajęcia Bajkowej Tabliczki rozpoczynają się od wprowadzenia poprawnego obrazu cyfr. Co jest fundamentem dalszych sukcesów tej metody.
  • Karty       
   • Są przyjemną formą utrwalenia nowo zdobytych umiejętności. Zostały oparte na zasadach popularnej gry w Czarnego Piotrusia. Z resztą, ilość kombinacji gier jest nieograniczona i zależy  tylko od kreatywności graczy.
 7. Muzykoterapia. 

  Zajęcia prowadzone są na tle muzyki aktywizującej pamięć.

 8. Aromaterapia. 

  Z użyciem olejków sprzyjających koncentracji.
  olejki

Brak pamięci matematycznej  jest zwiastunem wielu kłopotów edukacynych w niedalekiej przyszłości. Dziecko z pewnością z tego nie wyrośnie a problem tylko się nasili. Obejmie takie obszary jak historia, chemia czy fizyka. Dziecko poznając Bajkową Tabliczkę dostaje narzędzia do opanowania swoich problemów.

Przewiń na górę^